Nowe funkcje programu Płatnik 10.01.001

Wersja 10.01.001 Programu Płatnik powstała w celu zapewnienia poprawności danych wykazywanych w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUS przez płatników składek.

Automatyczna weryfikacja i aktualizacja oprogramowania
Program automatycznie wykrywa i aktualizuje biblioteki oraz pliki stanowiące poszczególne elementy programu. Ponadto sprawdza i aktualizuje komponenty oraz słowniki niezbędne do wykonywania prawidłowej weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS.

Zmiany w kreatorze dokumentów rozliczeniowych
Program podpowiada schematy finansowania składek podczas wypełniania pozycji raportów imiennych. Umożliwiono również tworzenie dokumentów korygujących na podstawie kompletów rozliczeniowych pobranych z ZUS.

Więcej na stronie ZUS.